Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

3-4 3-hình

Trong những đoạn phim này, chúng tôi dicuss ưu và nhược điểm của hệ thống 3-4-3 trong cả tấn công và phòng thủ giai đoạn. Rộng rãi công nhận là một hệ thống rất tấn công và áp lực định hướng của trận đấu.

3-4-3 chung