Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Bảo vệ khu vực rộng 4-3-3 (4-2-3-1)

Phiên

Phiên: DO.017

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 20 phút Vị trí: 2,3,7,11
Người chơi: 16 + 2GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 60x45 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển sự hiểu biết làm thế nào để bảo vệ các khu vực rộng trong định 4-3-3.
  2. Phát triển vai trò của hậu vệ và tiền đạo bên ngoài trong một đội hình 4-3-3.