Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

4-4-2

Trong những đoạn phim này, chúng tôi thảo luận về ưu và nhược điểm của sự hình thành 4-4-2 (hệ thống thi đấu) trong cả tấn công và phòng thủ giai đoạn. Rộng rãi công nhận là một trong những hệ thống bóng đá thành công nhất của trò chơi trong bóng đá hiện đại.

4-4-2