Bóng đá khoan & đào tạo bóng đá

Professionalsoccercoaching.com

Đăng kíTìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Trong những đoạn phim này, chúng tôi thảo luận về ưu và nhược điểm của sự hình thành 4-4-2 (hệ thống thi đấu) trong cả tấn công và phòng thủ giai đoạn. Rộng rãi công nhận là một trong những hệ thống bóng đá thành công nhất của trò chơi trong bóng đá hiện đại.

4-4-2

Phiên của tôi

+

Danh sách được chọn: Yêu thích

Chưa có mục yêu thích nào!