Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

4-5 1-hình

Trong các video này, chúng tôi thảo luận về ưu và nhược điểm của hệ thống 4-5-1 trong cả hai giai đoạn tấn công và phòng thủ. Được công nhận rộng rãi như một hệ thống chơi theo định hướng áp lực phòng thủ, nó đã trở nên ngày càng phổ biến trong bóng đá hiện đại.

4-5-1