Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

5-3 2-hình

Trong những đoạn phim này, chúng tôi thảo luận về ưu và nhược điểm của hệ thống 5-3-2 trong cả tấn công và phòng thủ giai đoạn. Rộng rãi công nhận là một hệ thống phòng thủ rất Định hướng của trận đấu.

5-3-2