Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

300 YRD Shuttle (Lactate Tolerance Test)

Thiết lập đánh dấu (hình nón) trong khoảng thời gian YRD 10 ra 50yrds. Thử nghiệm này được thiết kế để kiểm tra hệ thống của bạn lactate và cường độ cao chạy. Kiểm tra này được thực hiện với sự thay đổi hướng để mô phỏng một trò chơi thực sự. Này kiểm tra khả năng của bạn để duy trì cường độ cao chạy. Nghỉ ngơi tối thiểu là phút 5 betweent các xét nghiệm này. Hoạt động này cũng có thể được sử dụng tập thể dục đào tạo aa. Thời gian trung bình là một phút để hoàn thành.

Hình 1. 300yrd Shuttle thử nghiệm