Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Đào tạo bóng đá cho khu tập thể dục

Các thông tin dưới đây sẽ giúp cung cấp cho bạn hướng dẫn thiết kế phòng tập thể dục và điều phiên với mục tiêu đào tạo cụ thể. Do hồ sơ cá nhân tập thể dục liên tục của bóng đá, người chơi đòi hỏi phải có cơ sở hiếu khí mạnh ngoài khả năng để thực hiện những cơn tối đa (tức là chạy nước rút) và phải được tiếp xúc với khu vực đào tạo khác nhau. Các hệ thống năng lượng của một cầu thủ do đó phải được đào tạo với hồ sơ này trong tâm trí. Một cách dễ dàng để xác định xem workrate Đá khu vực đào tạo mong muốn là sử dụng nhịp tim (HR). Khu đào tạo tính toán Via nghỉ ngơi nhịp tim

Hình 1. 3 khu đào tạo cơ bản và cho một cầu thủ được đào tạo và Un-đào tạo

Sơ đồ trên (Hình 1.) Hiển thị các khu đào tạo cho một huấn luyện và cầu thủ chưa qua đào tạo (20yrs). Các khu vực được chỉ định cho các cầu thủ chỉ đào tạo. Player Un-đào tạo sẽ đạt những khu trước đó. Biểu đồ này trên hiển thị ba khu đào tạo cơ bản. Tuy nhiên chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn (như mô tả dưới đây và hiển thị trong hình 2.) Và chia nhỏ các khu vực này. Các khu vực được thiết lập dựa trên tỷ lệ phần trăm của thường một trong ba giá trị:

  • Ngưỡng lactate
  • VO2 Max
  • Nhịp tim tối đa
Fig2. Khu đào tạo chi tiết với nhịp tim cho U-11 U-21 lứa tuổi.
Khu 1: Phục hồi
Còn được gọi là: Overdistance
Cường độ: rất thấp
% Lactate ngưỡng: 65%-84%
% VO2 Max: 55% -65%
% Max nhịp tim: 60%-70%
RPE Quy mô: 6-9

Được sử dụng cho: Đây là những bài tập đơn giản nhất, được sử dụng để thúc đẩy phục hồi sau khi tập luyện chăm chỉ hơn. Nó cũng có mức cường độ sử dụng trong thời gian phục hồi của công việc khoảng thời gian và khoảng cách chậm dài (LSD) chạy.
Khu 2: Sức chịu đựng
Còn được gọi là: Sức chịu đựng rộng
Cường độ: vừa phải
% Lactate ngưỡng: 85%-91%
% VO2 Max: 66% -75%
% Max nhịp tim: 71%-75%
RPE Quy mô: 10-12

Được sử dụng để: Sử dụng cho, tập luyện sức chịu đựng lâu dài và tốc độ dễ dàng tập luyện, xây dựng và duy trì độ bền hiếu khí.
Khu 3: Ngưỡng Lactate
Còn được gọi là: Sức chịu đựng sâu
Cường độ: vừa phải Thêm
% Lactate ngưỡng: 92%-95%
% VO2 Max: 76% -80%
% Max nhịp tim: 76%-80%
RPE Quy mô: 13-14

Được sử dụng cho: Được sử dụng cho Tempo tập luyện, đào tạo tại Khu 3 thường được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị và cơ sở. Nói chung, trong các giai đoạn sau này bạn muốn tăng lên đến Khu 4.
Khu 4: VO2 Max Khoảng
Còn được gọi là: kỵ khí ngưỡng, chủng tộc / Pace
Cường độ: Race / Pace
% Lactate ngưỡng: 96%-100%
% VO2 Max: 81% -90%
% Max nhịp tim: 81%-90%
RPE Quy mô: 15-16

Được sử dụng cho: Khoảng, làm việc đồi, và công việc tiến độ. Khoảng thời gian ở khu vực này thường có công việc đến phần còn lại tỷ lệ 3: 1 hoặc 4: 1. Đào tạo tại hoặc hơi dưới ngưỡng Lactate của bạn (hay còn gọi là kỵ khí Threshold) giúp cơ thể bạn nạc để "tái chế" các axit lactic trong quá trình làm việc cường độ cao. Mức này là nơi bạn vượt qua từ những bài tập aerobic để đào tạo kỵ khí được gọi là ngưỡng kỵ khí hoặc AT. Đây là điểm mà cơ thể không thể có hiệu quả loại bỏ axit lactic từ các cơ bắp làm việc một cách nhanh chóng đủ. Acid lactic là một sản phẩm tiêu thụ bởi glycogen của cơ bắp làm việc.
Khu 5a: Ngưỡng Sức chịu đựng
Còn được gọi là: Superthreshold
% Lactate ngưỡng: 100%-102%
% VO2 Max: 91% -93%
% Max nhịp tim: 91%-93%
RPE Quy mô: 17

Được sử dụng cho: Khoảng, làm việc đồi, và công việc tiến độ; thường được sử dụng sau một thời gian Zone 4 đã được thực hiện. Khu 5 tập luyện rất ngắn vì nó là khó khăn để duy trì mức này cho bất kỳ độ dài của thời gian.
Khu 5b: Sức chịu đựng kỵ khí
Còn được gọi là: Tốc độ Sức chịu đựng
% Lactate ngưỡng: 103%-105%
% VO2 Max: 94% -98%
% Max nhịp tim: 94%-98%
RPE Quy mô: 18-19

Được sử dụng cho: Khoảng và làm việc đồi để cải thiện độ bền yếm khí. Khoảng thời gian ở khu vực này thường có công việc đến phần còn lại tỷ lệ 1: 1, ví dụ, một chạy nước rút thứ hai tiếp theo 20 20 giây phục hồi dễ dàng (Khu 1).
Khu 5c: kỵ khí cao năng lực
Còn được gọi là: điện
% Lactate ngưỡng: 106% +
% VO2 Max: 98% -100%
% Max nhịp tim: 98%-100%
RPE Quy mô: 20

Được sử dụng để: chạy nước rút ngắn hạn. Khoảng thời gian trong khu vực này có một công việc để tỷ lệ 1 nghỉ ngơi: 2 hoặc nhiều hơn.

Kết thúc giai đoạn 3

Bài tập hoàn thiện trạm 3 liên quan đến nhiều loại kết thúc mục tiêu liên tiếp. Phát triển bắn súng và từ bên trong / xung quanh khu vực 18yrd.

17-02-2018 Hits: 23647 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Hoàn thành xung quanh khu vực 18yrd

Bài tập huấn luyện hoàn thiện được thiết kế để phát triển kỹ năng hoàn thiện từ nhiều góc độ khác nhau sau khi sa thải. ...

16-02-2018 Hits: 31502 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kết thúc giai đoạn 3 với Crossing

Bài tập huấn luyện hoàn thiện kỹ thuật được thiết kế để phát triển kỹ năng hoàn thiện từ nhiều góc độ khác nhau. Kết thúc xung quanh khu vực 18yrd với chơi kết hợp.

16-02-2018 Hits: 27189 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

1vs1 Hoàn thành phản đối

Kết thúc khóa huấn luyện với các kịch bản tấn công 1vs1 trong và xung quanh khu vực 18yrd. Phát triển hoàn thiện và chụp dưới áp lực ...

15-02-2018 Hits: 21011 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kết thúc với sự kết hợp tiền đạo

Kết thúc đào tạo với chơi kết hợp tiếp theo là kết thúc nhanh chóng ở các khu vực trung tâm chặt chẽ. Trong và ngoài khu vực 18yrd.

14-02-2018 Hits: 16311 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kết thúc giai đoạn 3 với Crossing II

Đào tạo kết thúc trong buổi chụp và hoàn thiện nhiều trạm này bao gồm nhiều loại kết thúc khác nhau. ...

14-02-2018 Hits: 21667 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kết thúc từ Crosses I

Học cách hoàn thành từ việc vượt qua các hành động hoàn thiện. Bài tập cấp cơ sở, không có đối thủ. ...

13-02-2018 Hits: 15958 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Chơi và Kết hợp Tấn công (Rộng…

Phát triển kỹ năng sở hữu trong các nhóm nhỏ với giai đoạn chuyển tiếp. Tempo và tốc độ chơi trong khu vực tắc nghẽn chặt chẽ.

13-02-2018 Hits: 26223 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Rondos nền tảng

Rondos bóng đá cấp nền tảng được thiết kế để huấn luyện các cầu thủ trong những điều cơ bản và cơ bản của việc duy trì sự sở hữu trong bóng đá (Bóng đá). ...

18-01-2018 Hits: 19431 Vượt qua cuộc tập trận 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Chuyển tiếp Chuyển tiếp (4vs2)

Chuyển tiếp qua trong một định dạng đơn giản được thiết kế để huấn luyện những điều cơ bản của sự kiên nhẫn trong sở hữu để chơi về phía trước. Huấn luyện về phía trước đi qua và phong trào.

19-12-2017 Hits: 25998 One Touch Passing Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Midfield Supportive Passing

Điều này đi qua và tập trung tiền vệ liên quan đến việc phát triển chơi ra từ các đơn vị bảo vệ thông qua vào tiền vệ.

18-05-2017 Hits: 17281 Đi qua và kiểm soát Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Trung tuyến Xoay Rondo

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển luân chuyển và chuyển động thông minh của các tiền vệ để tạo ra các góc hỗ trợ khi sở hữu.

11-12-2015 Hits: 28429 Xoay vị trí Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

5vs2 Rondo

Phát triển kỹ năng sở hữu trong một rondo 5vs2 chuyển tiếp. Kỹ năng chiếm hữu và góc hỗ trợ được huấn luyện cũng như chuyển đổi nhanh giữa giai đoạn tấn công và phòng thủ của trò chơi.

09-12-2015 Hits: 40120 Khoan sở hữu Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Twin Lưới Rondo

Hoạt động sở hữu nhanh chóng với chức năng vị trí trong hai lưới sở hữu nhỏ. Bài tập rondo bóng đá để phát triển chơi nhanh.

08-12-2015 Hits: 19776 Khoan sở hữu Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kết thúc với Sprints

Tấn công và dứt điểm trước khung thành với thể lực có điều kiện được xây dựng. Huấn luyện viên cách kết thúc từ những quả tạt và lối chơi kết hợp nhanh với tạt bóng. Cũng nhanh chóng chuyển đổi trên những nỗ lực bị bỏ lỡ mà ...

21-02-2014 Hits: 16907 Củ cải đường hoàn thiện kỹ thuật Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kịch bản chụp (Bayern M)

Hoàn thành bài tập tiến bộ và trong đó người chơi được yêu cầu thực hiện các trình tự kỹ thuật cụ thể trước khi thử vào mục tiêu. Chuyển từ không đối lập sang chống đối. ...

15-11-2011 Hits: 26976 Củ cải đường hoàn thiện kỹ thuật Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Hậu vệ và kết thúc tấn công (Newca…

Phát triển vị trí và kỹ thuật hoàn thiện mu bàn chân trong hoạt động chụp này. Các bài tập chơi kết hợp khác nhau được thực hiện trước khi kết thúc nhanh chóng trên mục tiêu với các vòng quay. ...

10-11-2011 Hits: 23668 Chụp phản đối Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Chụp kết hợp nhanh chóng

Kết thúc bài tập với một vài trạm xoay một cách trôi chảy. Kết thúc khoảng cách được kết hợp với kết thúc chặt chẽ phạm vi ngắn trong và xung quanh mục tiêu. ...

14-10-2011 Hits: 38537 Máy khoan hoàn thiện nhiều trạm - Cấp 3 Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kiểm soát trên không và trên không Passing

Mục tiêu khoan Phát triển kỹ năng điều khiển khi nhận được thông qua mặt đất. Phát triển kỹ năng điều khiển trên không dưới áp lực. Phát triển kỹ thuật ném. Phát triển sở hữu trong một nhóm nhỏ. Khoan số: PAS3 Tuổi: 11-14yrs Không có người chơi: 12 + Độ khó: Khu vực dễ dàng / Thời gian: ...

12-10-2011 Hits: 24443 Đi qua và kiểm soát HeinzFractz - hình đại diện Heinz Fractz

Đọc thêm

Đi qua trên không và dài

Phát triển kỹ thuật bay trên không và kiểm soát trên không. Tiến tới các trò chơi nhỏ mặt kết hợp các kỹ thuật vượt qua. Ngoài ra xe lửa sở hữu trong không gian hẹp với trọng tâm là đi qua. ...

06-10-2011 Hits: 31086 Đi qua và kiểm soát Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Các phiên liên quan

Gia tăng Aerobic Phục hồi chạyGia tăng Aerobic Phục hồi chạy
Hoạt động phát triển thể dục nhịp điệu được sử dụng để phát triển các hệ thống năng lượng hiếu khí bao gồm aerobic ...
Liên tục Aerobic khóa học (50yrds)Liên tục Aerobic khóa học (50yrds)
Hoạt động phát triển thể dục nhịp điệu được sử dụng để phát triển các hệ thống năng lượng hiếu khí bao gồm aerobic ...
Lưới Khả hiếu khíLưới Khả hiếu khí
Hoạt động thể dục dựa trên sở thích có thể được sử dụng trong mùa giải trước hoặc như một ...
Aerobic tập thể dục có điều kiện Match (8vs8)Aerobic tập thể dục có điều kiện Match (8vs8)
Phát triển khả năng hiếu khí không liên tục của người chơi trong Trò chơi nhỏ này. Phát triển một đội ...
Trò chơi mặt nhỏ so với đào tạo chung trong Aerobic tập thể dục phát triểnTrò chơi mặt nhỏ so với đào tạo chung trong Aerobic tập thể dục phát triển
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các trò chơi nhỏ là một hình thức hiếu khí hiệu quả ...
Yo-Yo liên tục và Sức chịu đựng thử nghiệmYo-Yo liên tục và Sức chịu đựng thử nghiệm
Loạt bài kiểm tra Yo-Yo đánh giá khả năng của một người liên tục thực hiện ...
Cooper Test (VO2max tính)Cooper Test (VO2max tính)
VO2max là gì? VO2 max, hoặc hấp thụ oxy tối đa, là một yếu tố có thể quyết định ...
2 bóng Aerobic Khả (mật độ thấp)2 bóng Aerobic Khả (mật độ thấp)
Phát triển khả năng hiếu khí của người chơi trong bài luyện tập này là khả năng thực hiện vừa phải ...
Chia Pitch dục (Thấp Aerobic)Chia Pitch dục (Thấp Aerobic)
Trò chơi nhỏ mặt tập trung vào thể dục. Phát triển năng lực hiếu khí không liên tục của người chơi. ...
Quá trình chuyển đổi Thể hình (cao Aerobic)Quá trình chuyển đổi Thể hình (cao Aerobic)
Phát triển khả năng làm việc nhóm ở cường độ Trung bình đến Cao trong thời gian dài. Điều này...