Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Hoàn thiện góc cạnh bên trong hộp 18yrd

Phiên

Phiên: AO.003

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: 7,9,11,10,8
Người chơi: 8 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 25x18 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Kết thúc bên trong hộp 18yrd.
  2. Đầu và kỹ thuật chuyền.
  3. Kết thúc Thánh.