Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Tấn công 11vs11

Buổi tập trên sân kích thước đầy đủ với những người chơi 22 để phát triển tấn công các nguyên tắc của lối chơi đồng đội. Những bài tập này cho phép các đội đầy đủ để phát triển khái niệm trong kịch bản trận đấu thực sự với những người chơi ở các vị trí tự nhiên của chúng. Các phiên họp này có thể được tích hợp với một chiến thuật và chiến lược / hình thành các đội.