Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Tạo ra và khai thác không gian trong khu vực rộng

Kiểu: Giai đoạn chơi
Tuổi: 16
Giai đoạn chơi: Tấn công
Cường độ (khối lượng công việc): Trung bình