Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Tổ chức tấn công

Mẫu di chuyển và chuyển động

27-04-2018 Đi qua và phong trào của SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập vượt qua năng động với tầm nhìn và nhận thức và quét kết hợp. ...

Đọc thêm

Chơi ra phía sau với Neutral Full B…

23-03-2018 Chơi Out từ SSG Trở lại Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Chơi các bài tập trở lại với khó khăn tiến bộ. Hoạt động cấp cơ sở để xây dựng các góc hỗ trợ tốt và kết hợp các chiến lược để xây dựng sự sở hữu từ phần ba phòng thủ của lĩnh vực ...

Đọc thêm

Kết thúc giai đoạn 3

17-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập hoàn thiện trạm 3 liên quan đến nhiều loại kết thúc mục tiêu liên tiếp. Phát triển bắn súng và từ bên trong / xung quanh khu vực 18yrd.

Đọc thêm

Hoàn thành xung quanh khu vực 18yrd

16-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập huấn luyện hoàn thiện được thiết kế để phát triển kỹ năng hoàn thiện từ nhiều góc độ khác nhau sau khi sa thải. ...

Đọc thêm

Kết thúc giai đoạn 3 với Crossing

16-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập huấn luyện hoàn thiện kỹ thuật được thiết kế để phát triển kỹ năng hoàn thiện từ nhiều góc độ khác nhau. Kết thúc xung quanh khu vực 18yrd với chơi kết hợp.

Đọc thêm

Kết thúc Y

15-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 15-Adlt Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập huấn luyện hoàn thiện kỹ thuật được thiết kế để phát triển kỹ năng hoàn thiện từ nhiều góc độ khác nhau. Bên trong khu vực 18yrd hoàn thiện. ...

Đọc thêm

1vs1 Hoàn thành phản đối

15-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Kết thúc khóa huấn luyện với các kịch bản tấn công 1vs1 trong và xung quanh khu vực 18yrd. Phát triển hoàn thiện và chụp dưới áp lực ...

Đọc thêm

Kết thúc với sự kết hợp tiền đạo

14-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Kết thúc đào tạo với chơi kết hợp tiếp theo là kết thúc nhanh chóng ở các khu vực trung tâm chặt chẽ. Trong và ngoài khu vực 18yrd.

Đọc thêm

Kết thúc giai đoạn 3 với Crossing II

14-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đào tạo kết thúc trong buổi chụp và hoàn thiện nhiều trạm này bao gồm nhiều loại kết thúc khác nhau. ...

Đọc thêm

Kết thúc từ Crosses I

13-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Học cách hoàn thành từ việc vượt qua các hành động hoàn thiện. Bài tập cấp cơ sở, không có đối thủ. ...

Đọc thêm

Chơi nhanh với hỗ trợ & xoay vòng

13-02-2018 Đi qua bóng đá khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Hoạt động sở hữu tập trung vào các chuyển động quay và trao đổi qua sắc nét. ...

Đọc thêm

Chơi và Kết hợp Tấn công (Rộng…

13-02-2018 Bóng đá Kết thúc khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Phát triển kỹ năng sở hữu trong các nhóm nhỏ với giai đoạn chuyển tiếp. Tempo và tốc độ chơi trong khu vực tắc nghẽn chặt chẽ.

Đọc thêm

Transitional Rondo (2vs2) + 3 (Phần 2)

13-02-2018 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Phát triển kỹ năng sở hữu trong các nhóm nhỏ với giai đoạn chuyển tiếp. Tempo và tốc độ chơi trong khu vực tắc nghẽn chặt chẽ. ...

Đọc thêm

Transitional Rondo (2vs2) + 3

24-01-2018 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển tốc độ chơi và nhịp độ. Cũng tập trung vào việc tạo hiệu quả không gian và các góc hỗ trợ xung quanh người mang bóng.

Đọc thêm

4 Lưới Rondo

23-01-2018 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển tốc độ chơi và nhịp độ. Cũng tập trung vào việc tạo hiệu quả không gian và các góc hỗ trợ xung quanh người mang bóng.

Đọc thêm

Chuyển đổi Rondo (6vs3)

22-01-2018 Tấn công chuyển tiếp SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Duy trì sở hữu trong bài tập rondo động này, phát triển tốc độ chơi và chuyển đổi.

Đọc thêm

Quay lại 4 + Midfield Rondo (7vs3)

22-01-2018 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Chuyển tiếp chuyền và định vị chiến thuật cơ bản để duy trì sở hữu trước khi chơi vào các vị trí nâng cao. Bóng đá rondo với các vị trí.

Đọc thêm

Rondos nền tảng

18-01-2018 Vượt qua cuộc tập trận 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Rondos bóng đá cấp nền tảng được thiết kế để huấn luyện các cầu thủ trong những điều cơ bản và cơ bản của việc duy trì sự sở hữu trong bóng đá (Bóng đá). ...

Đọc thêm

Chơi vào khu vực tiền vệ

17-01-2018 Đi qua bóng đá khoan 12-15yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Chuyển tiếp và định vị chiến thuật cơ bản để duy trì sở hữu trước khi chơi vào vị trí nâng cao.

Đọc thêm

Chuyển tiếp Chuyển tiếp (4vs2)

19-12-2017 One Touch Passing Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Chuyển tiếp qua trong một định dạng đơn giản được thiết kế để huấn luyện những điều cơ bản của sự kiên nhẫn trong sở hữu để chơi về phía trước. Huấn luyện về phía trước đi qua và phong trào.

Đọc thêm

Midfield Supportive Passing

18-05-2017 Đi qua và kiểm soát Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Điều này đi qua và tập trung tiền vệ liên quan đến việc phát triển chơi ra từ các đơn vị bảo vệ thông qua vào tiền vệ.

Đọc thêm

Chơi Out Quay lại với Transition SSG

27-12-2015 Chơi Out từ SSG Trở lại Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Phát triển chơi Out the Back trong các khu vực với sự chuyển đổi được tích hợp vào bài tập. Hình dạng huấn luyện viên và các động tác cần thiết để xây dựng phía sau và lưu thông bóng đá thông qua ...

Đọc thêm

4vs4 (+ 3) Transition game

23-12-2015 Quá trình chuyển đổi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập rondo chuyển tiếp được sử dụng để phát triển các khía cạnh khác nhau của trò chơi song song. Chủ yếu là kỹ năng sở hữu với sự chuyển đổi sang tấn công và cũng phòng thủ. Tập thể dục nên được sử dụng theo vị trí để phát triển phù hợp ...

Đọc thêm

Trung tuyến Xoay Rondo

11-12-2015 Xoay vị trí Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển luân chuyển và chuyển động thông minh của các tiền vệ để tạo ra các góc hỗ trợ khi sở hữu.

Đọc thêm

5vs2 Rondo

09-12-2015 Khoan sở hữu Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Phát triển kỹ năng sở hữu trong một rondo 5vs2 chuyển tiếp. Kỹ năng chiếm hữu và góc hỗ trợ được huấn luyện cũng như chuyển đổi nhanh giữa giai đoạn tấn công và phòng thủ của trò chơi.

Đọc thêm

Twin Lưới Rondo

08-12-2015 Khoan sở hữu Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Hoạt động sở hữu nhanh chóng với chức năng vị trí trong hai lưới sở hữu nhỏ. Bài tập rondo bóng đá để phát triển chơi nhanh.

Đọc thêm

Kết thúc với Sprints

21-02-2014 Củ cải đường hoàn thiện kỹ thuật Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Tấn công và dứt điểm trước khung thành với thể lực có điều kiện được xây dựng. Huấn luyện viên cách kết thúc từ những quả tạt và lối chơi kết hợp nhanh với tạt bóng. Cũng nhanh chóng chuyển đổi trên những nỗ lực bị bỏ lỡ mà ...

Đọc thêm

4-3 3-Khả

20-02-2014 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

433 sở hữu trò chơi nhỏ mặt trong đó chúng tôi hướng dẫn cách duy trì sở hữu trong một 4-3-3. Huấn luyện viên kết hợp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong một 4-3-3. ...

Đọc thêm

Tạo ra và khai thác không gian trong rộng Ar ...

12-11-2013 Tấn công khoan chức năng Alexander Trukan - avatar Alexander Trukan

Huấn luyện viên cách tạo không gian trong khu vực rộng và khai thác không gian trong các khu vực này. Huấn luyện cách phát triển các kịch bản tấn công 1vs1 rộng và chơi sườn cùng với nỗ lực để mất cân bằng ...

Đọc thêm

Xây dựng từ Trở lại

14-10-2013 Tấn công giai đoạn of Play Alexander Trukan - avatar Alexander Trukan

Vai trò của người chơi khi chơi phía sau. Vai trò của các cầu thủ tiền vệ khi trung vệ đang sở hữu. Vai trò của trung vệ khi cầu thủ tiền vệ đang sở hữu. Phát triển sự hiểu biết của người chơi ...

Đọc thêm

Tấn công mặt Trò chơi nhỏ

Mẫu di chuyển và chuyển động

Bài tập vượt qua năng động với tầm nhìn và nhận thức và quét kết hợp. ...

27-04-2018 Hits: 23369 Đi qua và phong trào của SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Transitional Rondo (2vs2) + 3 (Phần 2)

Phát triển kỹ năng sở hữu trong các nhóm nhỏ với giai đoạn chuyển tiếp. Tempo và tốc độ chơi trong khu vực tắc nghẽn chặt chẽ. ...

13-02-2018 Hits: 16538 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Transitional Rondo (6vs4) + 2

Duy trì sở hữu trong bài tập rondo động này, phát triển tốc độ chơi và chuyển đổi trong khi chơi qua các khu vực giữa sân.

12-02-2018 Hits: 15449 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Transitional Rondo (2vs2) + 3

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển tốc độ chơi và nhịp độ. Cũng tập trung vào việc tạo hiệu quả không gian và các góc hỗ trợ xung quanh người mang bóng.

24-01-2018 Hits: 12308 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

4 Lưới Rondo

Hoạt động sở hữu được thiết kế để phát triển tốc độ chơi và nhịp độ. Cũng tập trung vào việc tạo hiệu quả không gian và các góc hỗ trợ xung quanh người mang bóng.

23-01-2018 Hits: 14137 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Chuyển đổi Rondo (6vs3)

Duy trì sở hữu trong bài tập rondo động này, phát triển tốc độ chơi và chuyển đổi.

22-01-2018 Hits: 13995 Tấn công chuyển tiếp SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Quay lại 4 + Midfield Rondo (7vs3)

Chuyển tiếp chuyền và định vị chiến thuật cơ bản để duy trì sở hữu trước khi chơi vào các vị trí nâng cao. Bóng đá rondo với các vị trí.

22-01-2018 Hits: 27687 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

4vs4 (+ 3) Transition game

Bài tập rondo chuyển tiếp được sử dụng để phát triển các khía cạnh khác nhau của trò chơi song song. Chủ yếu là kỹ năng sở hữu với sự chuyển đổi sang tấn công và cũng phòng thủ. Tập thể dục nên được sử dụng theo vị trí để phát triển phù hợp ...

23-12-2015 Hits: 25264 Quá trình chuyển đổi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

4-3-3 Positional Rondo

Bài tập rondo vị trí trong một hình dạng 433. Có thể được sửa đổi cho các hình thành khác. Huấn luyện viên sở hữu cụ thể trong một 4-3-3 với chuyển tiếp và chơi không gian hẹp. Có thể được sử dụng như một ...

18-01-2015 Hits: 47034 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

4-3 3-Khả

433 sở hữu trò chơi nhỏ mặt trong đó chúng tôi hướng dẫn cách duy trì sở hữu trong một 4-3-3. Huấn luyện viên kết hợp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong một 4-3-3. ...

20-02-2014 Hits: 23657 Khả SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Midfielders Tạo và khai thác Spac…

Phát triển chuyền và nhận các kỹ năng bóng đá và cách tạo không gian như một cá nhân và anh ấy cần có chiến lược. Cũng hiểu khi cần phải làm việc chăm chỉ để chuyển đến ...

16-07-2013 Hits: 16923 Tạo ra không gian Ray Power - hình đại diện Ray Power

Đọc thêm

Truy cập tấn công SSG (6vs6)

Để huấn luyện một đội về cách chống lại cuộc tấn công giành lại quyền sở hữu trong một trò chơi nhỏ. Huấn luyện viên tấn công chuyển tiếp và hỗ trợ ngay lập tức trong giai đoạn tấn công. ...

02-12-2011 Hits: 33029 Truy cập tấn công SSG TonyDeers - hình đại diện TonyDeers

Đọc thêm

Phát triển Trung Xoay (9vs9)

Bảo vệ chuyển động quay trong trò chơi nhỏ giữa sân với một khu vực được chỉ định của lĩnh vực để theo dõi và tập trung vào các vòng quay. Tập trung vào phong trào hỗ trợ tốt trong ...

23-09-2011 Hits: 21527 SSG kết hợp chơi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Xây dựng-Play vs Counter Attack

Phát triển khả năng của các đội để chống lại sự tấn công và xây dựng và đưa ra quyết định phù hợp vào đúng thời điểm để thực hiện cả hai. Trò chơi nhỏ mặt kết hợp cả chiến lược và phát triển ...

09-09-2011 Hits: 31046 Truy cập tấn công SSG HeinzFractz - hình đại diện Heinz Fractz

Đọc thêm

Chơi kết hợp tấn công nhanh (Chelse…

Phát triển khả năng của người chơi để tìm giải pháp thâm nhập các tuyến phòng thủ trong bài tập này trước vòng cấm. Chơi kết hợp và chạy về phía trước thông minh là cần thiết để ...

06-09-2011 Hits: 45588 SSG kết hợp chơi TonyDeers - hình đại diện TonyDeers

Đọc thêm

Phát triển chất lượng hông chơi

Phát triển khả năng của người chơi để tạo ra chất lượng giao hàng từ các cơ hội chéo. Phát triển khả năng của người chơi để kết thúc từ thập giá. Phát triển khả năng của người chơi để phân phối các loại hình chéo khác nhau trong phiên trường 1 / 2 này ...

29-07-2011 Hits: 28814 Cánh và Crossing SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Bắt Sao bên ngoài vào các tấn công

Phát triển vai trò của hậu phương đầy đủ trong việc tiến lên trong giai đoạn tấn công. Huấn luyện một đội về cách tận dụng các hậu vệ bên ngoài trong giai đoạn tấn công. Huấn luyện một đội ...

09-07-2011 Hits: 24554 Tấn công chuyển tiếp SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Hoàn thành xung quanh hộp 18yrd với Fitn…

Kết thúc bài tập với các vòng quay được xây dựng để tạo ra cường độ hiếu khí giữa và trong các cơn. Tập thể dục diễn ra trong khu vực 18 và thúc đẩy hoàn thiện nhanh chóng và bản năng từ gần ...

09-06-2011 Hits: 35221 Kết thúc của SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Kết hợp để thâm nhập

Phát triển chơi kết hợp trong và xung quanh khu vực 18yrd. Đưa ra ý tưởng cho cuộc tấn công và phong trào để vô tổ chức các tuyến phòng thủ. Hiểu cách xâm nhập khối phòng thủ và các chiến lược ...

01-06-2011 Hits: 24534 SSG kết hợp chơi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Đi qua hàng tiền vệ và nhận

Ưu tiên bảo vệ trong và xung quanh khu vực 18yrd. Tập trung vào việc ngăn chặn các cơ hội ghi bàn và các kỹ thuật phòng thủ nhóm nhỏ.

01-06-2011 Hits: 31043 SSG kết hợp chơi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Khả Qua Thirds

Phát triển lối chơi thông qua các 3rd và chơi vào các khu vực giữa sân. Tiến bộ thông qua các 3rd với lưu thông bóng. Huấn luyện thời gian và sự di chuyển của các tiền vệ để nhận đường chuyền vào hàng tiền vệ ...

10-05-2011 Hits: 33134 Khả SSG của HeinzFractz - hình đại diện Heinz Fractz

Đọc thêm

Thâm nhập The Block phòng thủ

Huấn luyện các phương pháp và ý tưởng khác nhau để phá vỡ một tuyến phòng thủ trong một trò chơi nhỏ. Phát triển các cuộc tấn công và hỗ trợ tiền vệ trong giai đoạn tấn công để tạo ra sự quá tải cần thiết ...

10-05-2011 Hits: 21503 SSG kết hợp chơi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Counter Attack (lao nhanh)

Bài tập tấn công để khuyến khích và phát triển các cuộc phản công nhanh vào mục tiêu trong một định dạng trò chơi nhỏ. ...

29-04-2011 Hits: 27842 Truy cập tấn công SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Real Madrid tấn công chuyển tiếp Box

Bài tập rondo chuyển tiếp phát triển khả năng của người chơi để duy trì sự sở hữu và chuyển đổi nhanh chóng từ tấn công sang hình dạng phòng thủ. Mở rộng trong pha tấn công và nén vào pha phòng thủ. ...

29-04-2011 Hits: 35160 Quá trình chuyển đổi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Chuyển đổi chơi với hỗ trợ 8vs8

Chuyển đổi Chơi trò chơi nhỏ mặt để huấn luyện lý thuyết và phương pháp thay đổi điểm tấn công và hiểu không gian liên quan đến chuyển động của các đối thủ bảo vệ ...

15-04-2011 Hits: 23310 Chuyển đổi Chơi SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Tấn công chuyển tiếp (3vs3) + 2

Phát triển các chiến thuật chuyển đổi tấn công và tâm lý trong một bài tập cơ bản nhỏ. Được thực hiện với số lượng ít như 3vs3. Chuyển đổi nhanh được đào tạo với cơ hội để hoàn thành mục tiêu. ...

13-04-2011 Hits: 26868 Quá trình chuyển đổi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Phát triển tam giác Hỗ trợ 8vs8

Phát triển các góc hỗ trợ và vượt qua tam giác trong một trò chơi nhỏ. Định dạng trò chơi 8vs8 để huấn luyện việc ra quyết định về việc vượt qua lựa chọn và tìm kiếm cơ hội vượt qua. ...

21-03-2011 Hits: 23305 Hỗ trợ SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Hỗ trợ qua 8vs8

Phát triển các góc chuyền và hỗ trợ trong một định dạng trò chơi nhỏ. Người chơi hiểu và là huấn luyện viên về giải pháp vượt qua tiềm năng khi chúng phát sinh trong định dạng trò chơi nhỏ. ...

14-03-2011 Hits: 21610 Hỗ trợ SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Phát triển Chông 8vs8

Trò chơi nhỏ mặt được thiết kế để thúc đẩy và huấn luyện việc sử dụng chồng chéo trong các tình huống trò chơi. Đặc biệt tập trung vào các cầu thủ rộng (sườn) tham gia vào các pha tấn công. ...

11-03-2011 Hits: 19391 SSG chồng chéo Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Tottenham Tiền đạo chạy

Phát triển thời gian và thực hiện các bước chạy về phía trước để phá vỡ các tuyến phòng thủ và tạo ra sự thâm nhập. Đào tạo được thực hiện trong một định dạng trò chơi nhỏ với các khu vực được đánh dấu để ...

11-03-2011 Hits: 23270 Hỗ trợ SSG Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm