Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Hậu vệ cánh huấn luyện viên để chồng chéo hiệu quả

Kỹ năng khoan bóng đá: Vượt qua, Chụp hình, Băng qua
Kiểu: Giai đoạn chơi, chức năng
Tuổi: 14
Giai đoạn chơi: Tấn công