Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Xây dựng từ Trở lại

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: Giai đoạn chơi
Tuổi: 16
Giai đoạn chơi: Tấn công