Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Diễn tập chiến thuật bóng đá

Chiến thuật bóng đá được sử dụng bởi các đội bóng hàng đầu ngày nay đã phát triển ngày càng phức tạp. Các bài tập chiến thuật được sử dụng trong các buổi huấn luyện để phát triển sự hiểu biết về các chiến thuật sẽ được sử dụng trong các trò chơi. Ngày nay, những điểm yếu cá nhân của đối phương được nghiên cứu trước và khai thác thông qua chiến lược bóng đá. Người chơi phải chuyên về một vị trí cụ thể mà họ bắt đầu học từ khi còn nhỏ. Một huấn luyện viên bóng đá có nhiệm vụ cân bằng các cầu thủ trong đội bóng của mình theo thuộc tính của họ trong khi ghi nhớ điểm mạnh và điểm yếu của kẻ thù.

Định nghĩa chiến lược
Chiến lược là 'Kế hoạch trò chơi' dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của các thuộc tính đội của bạn, hành vi dự kiến ​​của đối thủ, điều kiện bên ngoài (ví dụ: sân, thời tiết, v.v.) và các quy tắc của trò chơi. Chiến lược ghi nhớ những hành vi và hành động mong đợi của đối thủ.

Định nghĩa chiến thuật
Chiến thuật là những hành động cụ thể mà các cá nhân, nhóm thành phần hoặc cả nhóm có thể thực hiện. Chiến thuật đề cập đến các hành động được nhắm mục tiêu cho phép thực hiện chiến lược.