Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Phòng thủ 11 đấu 11

Buổi tập trên sân có kích thước đầy đủ với 22 cầu thủ để phát triển các nguyên tắc phòng thủ trong lối chơi đồng đội. Các bài tập này cho phép toàn đội phát triển các khái niệm trong các tình huống trận đấu thực với các cầu thủ ở vị trí tự nhiên của họ. Các phiên này có thể được tích hợp với chiến thuật và chiến lược/đội hình của một nhóm.
Yêu sách ngày tạo ra
Bảo vệ nhỏ gọn 13 Tháng ba, 2014
Ngăn chơi tiến lên (11 đấu 11) Ngày 14 tháng 2011 năm