Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Đi qua Lazio với Phong trào 1

Phiên

Phiên: AO.054

Tuổi: 9-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: TẤT CẢ
Người chơi: 10 sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 2x (25x12) yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật đi qua.
  2. Phát triển phong trào ngay lập tức sau khi vượt qua trong chơi.