Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Đào tạo mạch

Đào tạo mạch là một hình thức của sức đề kháng đào tạo điều hòa cơ thể và aerobic cường độ cao. Nó được thiết kế để dễ theo dõi và nhắm mục tiêu xây dựng sức mạnh cũng như sức bền cơ bắp. Một "mạch" bài tập là một trong những bài tập được quy định trong chương trình. Các mạch chi tiết trong phần này là bóng đá cụ thể.

Chức vụ ngày tạo ra
Toàn thân mạch 29 tháng hai 2012
Full Body Soccer Circuit 21 Tháng Sáu 2008

Sức mạnh đào tạo

Bóng đá Sức mạnh thuyết Đào tạo

Mục tiêu đào tạo sức mạnh Tăng sức mạnh lên bóng để chống lại các thách thức và giữ bóng lên. Tăng khả năng nhảy thẳng đứng (tức là các thử thách trên không và trên không, GK tiết kiệm). Tăng tốc độ và tăng tốc / giảm tốc. Chấn thương...

29-05-2013 Hits: 18113 Chương trình Đào tạo sức mạnh Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Toàn thân mạch

Mục tiêu mạch (s) Phát triển sức mạnh cơ bắp nói chung và sức bền cho Cánh tay / Ngực / Lõi / Chân. Phòng chống thương tích. Giai đoạn nền tảng. (Tham khảo Đào tạo sức mạnh) Giai đoạn tối đa. (Tham khảo Huấn luyện sức mạnh) Giai đoạn bền bỉ. (Tham khảo Huấn luyện sức mạnh) Khoan số: STR1 Tuổi: 14-Người lớn Không có người chơi: ...

29-02-2012 Hits: 31133 Đào tạo mạch Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm

Full Body Soccer Circuit

Mục tiêu mạch (s) Phát triển sức mạnh cơ bắp nói chung và sức bền cho Cánh tay / Ngực / Lõi / Chân. Phòng chống thương tích. Giai đoạn nền tảng. (Tham khảo Đào tạo sức mạnh) Giai đoạn tối đa. (Tham khảo Huấn luyện sức mạnh) Giai đoạn bền bỉ. (Tham khảo Huấn luyện sức mạnh) Khoan số: STR1 Tuổi: 14-Người lớn Không có người chơi: ...

21-06-2008 Hits: 14569 Đào tạo mạch Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm