Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Kế hoạch bóng đá Session (US)

Mẫu kế hoạch phiên này có thể được sử dụng để lên kế hoạch cho các loại bài tập và diễn tập cho một buổi đào tạo cụ thể. Pdf này có thể được in ra trên giấy khổ US Standard.

{edocs} /images/drills/footballtrainingplancolourUS.pdf,820,650 {/ edocs}