Bóng đá khoan & đào tạo bóng đá

Bóng đá khoan & đào tạo bóng đá

Đăng kíTìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

SSG bảo vệ

Bảo vệ mặt Trò chơi nhỏ là buổi thực hành mà thường liên quan đến hai đội chơi một trong những định dạng sau; 3vs3 đến 4vs4 (40x20yrds) cho cầu thủ trẻ. 6vs6 đến 9vs9 cho người chơi cao cấp trong một 70x50yrds hoặc một lĩnh vực 60vs40yrds. Một đội được huấn luyện trên một mục tiêu huấn luyện cụ thể, ví dụ như nhỏ gọn bảo vệ. Các trò chơi cũng có thể liên quan đến 'floater cầu thủ hoặc đội hỗ trợ để đạt được mục tiêu huấn luyện.

Phiên của tôi

+

Danh sách được chọn: Yêu thích

Chưa có mục yêu thích nào!

Chia sẻ cái này