Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Kiểm soát bóng đá và nhận mũi khoan 9-11 năm

Nắm vững các kỹ thuật kiểm soát và nhận bóng cơ bản trong bóng đá là cơ sở của kiểm soát bóng. Phát triển khả năng chạm và phương pháp nhận bóng với suy nghĩ nhận thức hạn chế cho phép người chơi tập trung vào việc đưa ra quyết định khác trong trò chơi. Các bài tập và bài tập bóng đá này phát triển và huấn luyện các khả năng kỹ thuật đằng sau việc tiếp nhận và kiểm soát.