Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bảo vệ 11vs11

Buổi thực hành trên một trường kích thước đầy đủ với người chơi 22 để phát triển các nguyên tắc phòng thủ của đội. Những bài tập này cho phép các đội đầy đủ phát triển các khái niệm trong các tình huống trận đấu thực sự với người chơi ở vị trí tự nhiên của họ. Các phiên này có thể được tích hợp với chiến thuật và chiến lược / đội hình của một đội.
Chức vụ ngày tạo ra
Nhỏ gọn đá 13 tháng 2014
Ngăn chặn Chuyển tiếp chơi (11vs11) 14 Tháng Mười Hai 2011