Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Bảo vệ 11vs11

Buổi tập trên sân kích thước đầy đủ với những người chơi 22 để phát triển các nguyên tắc bảo vệ của lối chơi đồng đội. Những bài tập này cho phép các đội đầy đủ để phát triển khái niệm trong kịch bản trận đấu thực sự với những người chơi ở các vị trí tự nhiên của chúng. Các phiên họp này có thể được tích hợp với một chiến thuật và chiến lược / hình thành các đội.
Chức vụ ngày tạo ra
Nhỏ gọn đá 13 tháng 2014
Ngăn chặn Chuyển tiếp chơi (11vs11) 14 Tháng Mười Hai 2011