Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

FC Barcelona chuyển phòng thủ

Kỹ năng khoan bóng đá: Bảo vệ
Kiểu: Giai đoạn chơi, chức năng
Tuổi: 16
Giai đoạn chơi: Bảo vệ, chuyển đổi - (Def)
Cường độ (khối lượng công việc): Trung bình