Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Chuyển đổi bảo vệ

4vs4 (+ 3) Transition game

23-12-2015 Quá trình chuyển đổi Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bài tập rondo chuyển tiếp được sử dụng để phát triển các khía cạnh khác nhau của trò chơi song song. Chủ yếu là kỹ năng sở hữu với sự chuyển đổi sang tấn công và cũng phòng thủ. Tập thể dục nên được sử dụng theo vị trí để phát triển phù hợp ...

Đọc thêm

FC Barcelona chuyển phòng thủ

21-10-2013 Bảo vệ giai đoạn of Play Alexander Trukan - avatar Alexander Trukan

Huấn luyện viên làm thế nào để lấy lại quyền sở hữu trong phần ba cuối cùng và làm thế nào để ngăn chặn các đối thủ chơi tiến lên. Cố gắng lý tưởng để lấy lại quyền sở hữu bóng đá trong 6 giây nếu có thể ...

Đọc thêm

Phục hồi Chạy từ Trung SSG

29-11-2012 Trò chơi đá nhỏ gọn Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Bảo vệ phục hồi chạy trò chơi mặt nhỏ với khu vực được phân chia để xác định các bước phòng thủ rõ ràng cho người chơi. Huấn luyện viên nơi thực hiện phục hồi chạy cho các vị trí khác nhau (Đặc biệt là các cầu thủ Midfield) và thực hiện ...

Đọc thêm

Phục hồi chạy SSG (8vs8)

02-12-2011 Trò chơi đá nhỏ gọn HeinzFractz - hình đại diện Heinz Fractz

Bài tập chuyển tiếp phòng thủ được thiết kế để phát triển các bước phục hồi của người chơi khi bị mất quyền sở hữu. Huấn luyện viên nơi để thực hiện phục hồi chạy cho các vị trí, vai trò và trách nhiệm khác nhau. Huấn luyện viên nhỏ gọn trong ...

Đọc thêm

Phiên chuyển tiếp

08-01-2010 Uncategorised Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

.para {cỡ chữ: 85%; } Hoạt động đào tạo bóng đá tập trung vào sự phát triển các hành vi cụ thể trong các giai đoạn chuyển tiếp trong bóng đá. Trong chương trình giảng dạy này hoạt động xung quanh lý thuyết về Giai đoạn chuyển tiếp tấn công ...

Đọc thêm

4 đội chuyển tiếp

12-12-2008 Tấn công chuyển tiếp SSG của Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Tấn công trò chơi nhỏ mặt với sự nhấn mạnh vào đội tấn công phá vỡ nhanh chóng chống lại đội ghi bàn. Đội tấn công được yêu cầu phải nhanh chóng chuyển đổi và cố gắng bảo vệ ...

Đọc thêm