Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bóng đá lừa bóng khoan 15-Adlt

Cuộc tập trận bóng đá lừa bóng cho 15yrs người lớn người chơi nâng cao. Thực hành kỹ năng phản đối và đầy thách thức được phát triển để trò chơi nhỏ mặt.

Dribbling Sessions

Lừa bóng để tiêu

Rê bóng kỹ thuật trò chơi nhỏ để phát triển kiểm soát chặt chẽ và kỹ năng tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Sự tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho ...

07-06-2011 Hits: 21417 Bóng đá lừa bóng khoan 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm