Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Bóng đá lừa bóng khoan 15-Adlt

Cuộc tập trận bóng đá lừa bóng cho 15yrs người lớn người chơi nâng cao. Thực hành kỹ năng phản đối và đầy thách thức được phát triển để trò chơi nhỏ mặt.

Dribbling Sessions

Lừa bóng để tiêu

Lừa bóng kỹ thuật trò chơi nhỏ mặt để phát triển kiểm soát chặt chẽ và kỹ năng tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Các tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho ...

07-06-2011 Hits: 13647 Bóng đá lừa bóng khoan 9-11yrs Darren Pitfield - avatar Darren Pitfield

Đọc thêm