Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Đạn bóng đá 12-15yrs

Các bài tập lừa bóng đá dành cho người chơi từ 12-15 tuổi trong các trò chơi đối kháng và thực hành kỹ năng cũng như các bài tập bóng đá.

Phiên lừa bóng

Lừa bóng tới mục tiêu

Trò chơi kỹ thuật rê bóng nhỏ để phát triển kỹ năng kiểm soát chặt chẽ và tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho...

07-06-2011 Lượt xem: 46850 Kỹ thuật rê bóng bóng đá 9-11 tuổi Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm