Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Diễn tập rê bóng bóng đá 15-Adlt

Các bài tập lừa bóng đá dành cho các cầu thủ từ 15 tuổi đến người lớn. Các thực hành kỹ năng đối lập và thách thức được phát triển thành các trò chơi có mặt nhỏ.

Phiên lừa bóng

Lừa bóng tới mục tiêu

Trò chơi kỹ thuật rê bóng nhỏ để phát triển kỹ năng kiểm soát chặt chẽ và tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Tiến bộ được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho...

07-06-2011 Lượt xem: 47746 Kỹ thuật rê bóng bóng đá 9-11 tuổi Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm