Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Đạn bóng đá 9-11yrs

Các bài tập bóng đá để lừa bóng ở mức độ cơ bản. Vào thư viện các bài tập bóng đá để xem các bài tập và thực hành bóng đá với chủ đề rê bóng và chạy với bóng đá.
Yêu sách ngày tạo ra
Lừa bóng tới mục tiêu 07 Tháng Sáu 2011

Phiên lừa bóng

Lừa bóng tới mục tiêu

Kỹ thuật rê bóng trò chơi mặt nhỏ để phát triển kỹ năng kiểm soát chặt chẽ và tấn công 1vs1 trong một kịch bản trò chơi. Các bước tiến được thực hiện trong phiên để tăng độ khó và làm cho ...

07-06-2011 Lượt xem: 44009 Đạn bóng đá 9-11yrs Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm