Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

"Các chương trình phát triển và các bài tập dựa trên giảng dạy
về phương pháp huấn luyện hiện đại và khoa học thần kinh. "

NGUỒN LỰC CHO 25 + EPL VÀ PRO COACHES

FA, USSF, SFA

SOCCER DRILLS & ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ

"Các chương trình phát triển và các bài tập dựa trên giảng dạy
về phương pháp huấn luyện hiện đại và khoa học thần kinh. "

CÔNG CỤ UEFA PRO

HƯỚNG DẪN VIDEO HD & PDF

500 + CHUYÊN ĐÀO TẠO

"Các chương trình phát triển và các bài tập dựa trên giảng dạy
về phương pháp huấn luyện hiện đại và khoa học thần kinh. "

Máy khoan BÓNG ĐÁ

HƯỚNG DẪN VIDEO HD & PDF

500 + CHUYÊN ĐÀO TẠO

Bóng đá Kết thúc khoan 9-11yrs

Bóng đá hoàn thành cuộc tập trận và các bài tập để phát triển kỹ thuật bóng đá được thành lập trong các bài tập trong những năm đầu phát triển cầu thủ. Các buổi huấn luyện này không dưới áp lực giới hạn hoặc trong giai đoạn phát triển kỹ năng và phát triển kỹ năng.

Tiểu thể loại

Chụp phản đối

Kết thúc cuộc tập trận với các yếu tố áp lực (hoặc thụ động hoặc hoạt động) đòi hỏi các cầu thủ bóng đá để phát triển hoàn thiện kỹ thuật dưới áp lực.

Củ cải đường hoàn thiện kỹ thuật

Kết thúc cuộc tập trận mà cầu thủ bóng đá diễn ra trong những tình huống mà họ được yêu cầu phải sử dụng kỹ năng hoàn thiện cụ thể và kỹ thuật. Một mức độ cao về khả năng kỹ thuật được phát triển. Nói chung trong các tình huống bỏ phản đối.