Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bóng đá Kết thúc khoan 9-11yrs

Bóng đá hoàn thành cuộc tập trận và các bài tập để phát triển kỹ thuật bóng đá được thành lập trong các bài tập trong những năm đầu phát triển cầu thủ. Các buổi huấn luyện này không dưới áp lực giới hạn hoặc trong giai đoạn phát triển kỹ năng và phát triển kỹ năng.

Tiểu thể loại

Chụp phản đối

Kết thúc cuộc tập trận với các yếu tố áp lực (hoặc thụ động hoặc hoạt động) đòi hỏi các cầu thủ bóng đá để phát triển hoàn thiện kỹ thuật dưới áp lực.

Củ cải đường hoàn thiện kỹ thuật

Kết thúc cuộc tập trận mà cầu thủ bóng đá diễn ra trong những tình huống mà họ được yêu cầu phải sử dụng kỹ năng hoàn thiện cụ thể và kỹ thuật. Một mức độ cao về khả năng kỹ thuật được phát triển. Nói chung trong các tình huống bỏ phản đối.