Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

3vs2 Hoàn (Đức)

Phiên

Phiên: AO.081

Tuổi: 9-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 30 phút Vị trí: 9,10,11,
Người chơi: 5 + GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 4 Pitch

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện phản đối.
  2. Phát triển vị trí và phạm vi gần kỹ thuật mu bàn chân hoàn thiện.
  3. Phát triển phục hồi hoàn thiện.
  4. Phát triển một khả năng để duy trì đội bóng sở hữu ở một phần ba tấn công.