Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua Puma.com

Kết thúc giai đoạn 3 với Crossing

Kỹ năng khoan bóng đá: Đi qua
Kiểu: chức năng
Tuổi: 14
Giai đoạn chơi: Chuyển tiếp (Att)
Cường độ (khối lượng công việc): Thấp
Giai đoạn trò chơi: # 05752a
Người chơi: 7
Vị trí: 9,10,11