Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

4vs3 chuyển với hoàn thiện

Phiên

Phiên: AT.007

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 25 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 7 + GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 44x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện.
  2. Phát triển truy cập tấn công phá vỡ nhanh chóng.
  3. Phát triển hoàn thiện trong và xung quanh khu vực 18 yrd.