Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Kết thúc với Rebounds

Phiên

Phiên: AO.101

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 30 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 8 + 2GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 44x36 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện khoảng cách.
  2. Phát triển phục hồi hoàn thiện.
  3. Phát triển hoàn thiện trong và xung quanh khu vực 18yrd.