Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Hoàn thành khối lượng (2vs2) + 2

Phiên

Phiên: AO.103

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 30 phút Vị trí: 7,9,10,11
Người chơi: 6 + GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 44x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện.
  2. Phát triển kết hợp chơi xung quanh khu vực 18yrd (tức là 1-2 của / Chông / Thông qua bóng).
  3. Phát triển hoàn thiện trong và xung quanh khu vực 18yrd.
  4. 1vs1 kết thúc với GK.