Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Tình trạng quá tải Hoàn (3vs2)

Phiên

Phiên: AO.100

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 20 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 8 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 4 Pitch

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện khoảng cách.
  2. Phát triển vị trí và phạm vi gần kỹ thuật mu bàn chân hoàn thiện.
  3. Phát triển phục hồi hoàn thiện.
  4. Phát triển 1vs1 tấn công kỹ thuật.