Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Chụp bên trong và xung quanh khu vực phạt

Phiên

Phiên: AO.094

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 30 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 12 + 2GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 40x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện.
  2. Phát triển phục hồi hoàn thiện.
  3. Phát triển hoàn thiện trong và xung quanh khu vực 18yrd.