Bóng đá khoan & đào tạo bóng đá

Professionalsoccercoaching.com

Đăng kíTìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Video

Phiên: AO.20 (603)

Tuổi: 12 + năm Cường độ: Trung bình / Cao
Thời gian: 15 phút Vị trí: 9,10,11
Người chơi: 5 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 30x25 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Cải thiện kỹ thuật hoàn thiện.
  2. Phát triển bản năng tiền đạo.
  3. Đào tạo tốc độ (Thể dục kỵ khí).

Phiên của tôi

+

Danh sách được chọn: Yêu thích

Chưa có mục yêu thích nào!

Chia sẻ cái này