Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Kết thúc Y

Video

Phiên: AO.20 (603)

Tuổi: 12 + năm Cường độ: Trung bình / Cao
Thời gian: 15 phút Vị trí: 9,10,11
Người chơi: 5 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 30x25 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Cải thiện kỹ thuật hoàn thiện.
  2. Phát triển bản năng tiền đạo.
  3. Đào tạo tốc độ (Thể dục kỵ khí).

Chia sẻ cái này