Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Các cuộc tập trận kết thúc bóng đá 15-Adlt

Các bài tập hoàn thiện bóng đá và các buổi dành cho người chơi nâng cao. Phát triển thời gian phản ứng nhanh / kết hợp thể lực và SAQ / ra quyết định. Các buổi huấn luyện này thường với đầy áp lực và thời gian hạn chế.

Tiểu thể loại

Yêu sách ngày tạo ra
Y Kết thúc Ngày 15 tháng 2018 năm XNUMX