Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Các cuộc tập trận kết thúc bóng đá 9-11 tuổi

Các bài tập kết thúc bóng đá và các bài tập phát triển kỹ thuật bóng đá được thiết lập trong các bài tập này trong những năm đầu phát triển của cầu thủ. Các buổi huấn luyện này không bị áp lực hoặc hạn chế trong giai đoạn phát triển ban đầu và thu nhận kỹ năng.

Tiểu thể loại

Bắn súng phản đối

Các bài tập dứt điểm có yếu tố áp lực (thụ động hoặc chủ động) đòi hỏi các cầu thủ phải phát triển kỹ thuật dứt điểm dưới áp lực.

Khoan hoàn thiện kỹ thuật

Các bài tập kết thúc đặt các cầu thủ vào tình huống bắt buộc phải sử dụng các kỹ năng và kỹ thuật dứt điểm cụ thể. Khả năng kỹ thuật cao được phát triển. Nói chung là trong các tình huống không chống đối.