Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

3 giai đoạn hoàn thiện (Liverpool)

Phiên

Phiên: AO.089

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Trung bình
Thời gian: 30 phút Vị trí: 7,8,9,10,11
Người chơi: 8 + GK sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 4 Pitch

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển Hoàn thiện trong các tình huống khác nhau trong và xung quanh khu vực 18yrd.
  2. Phát triển kết thúc từ thánh giá.