Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Kết hợp nhanh chóng chơi (Ajax)

Phiên

Phiên: AO.086

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: Tất cả
Người chơi: 15 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 1 / 2 Field

Mục tiêu tập thể dục

  1. Huấn luyện một đội bóng trên kết hợp trung tâm nhanh chóng xâm nhập.
  2. Huấn luyện hỗ trợ một trung tâm về phía trước.
  3. HLV Kết thúc từ khoảng cách (Edge của hộp 18yrd).