Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Trực tiếp bóng Finishing

Phiên

Phiên: AO.048

Tuổi: 9-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 15 phút Vị trí: 7,9,10,11
Người chơi: 3 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 44x30 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển khả năng của người chơi để kết thúc từ các quả bóng trực tiếp.
  2. Phát triển kết hợp chung và hoàn thiện.