Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Kịch bản chụp (Bayern M)

Phiên

Phiên: AO.105

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 20 phút Vị trí: 7,8,9,10,11
Người chơi: 8 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 40x25 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển kỹ thuật hoàn thiện.
  2. Phát triển vị trí và phạm vi gần kỹ thuật mu bàn chân hoàn thiện.
  3. Phát triển 1vs1 hoàn thiện.
  4. Phát triển hoàn thiện từ thánh giá.