Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bên quay chụp

Phiên

Phiên: AO.047

Tuổi: 12-Adlt Cường độ: Thấp
Thời gian: 15 phút Vị trí: 7,9,10,11
Người chơi: 4 + sân bóng đá huấn luyện Khu vực: 35x35 yrds

Mục tiêu tập thể dục

  1. Phát triển khả năng của người chơi để bắn từ trái và phải từ bóng trường chéo.