Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Gót chân thâm tím

Mô tả chấn thương

Thương nhẹ gót occus khi bảo vệ gót chân là không đủ. Gót chân xương (calcaneus) khu vực thường được bảo vệ bởi một khu vực của chất béo. Tuy nhiên chất béo này có thể được đẩy lên phía bên của gót chân để lại gót chân ít được bảo vệ.

Các dấu hiệu và triệu chứng

Đau gót chân.

Nguyên nhân

Gót Brusied có thể được gây ra bởi sử dụng quá mức hoặc lặp đi lặp lại ranh giới (hoạt động thể chất) trên một bề mặt cứng. Đào tạo trong nhà hay trên các lĩnh vực sân có thể gây ra gót brusied.

Điều trị

Gót Brusied yêu cầu còn lại. Phần còn lại đầu và kéo dài sau khi chẩn đoán sẽ dẫn đến một sự hồi phục tốt. Tránh các hoạt động có liên quan đến việc trên đôi chân của bạn trong thời gian gia hạn. Nếu bạn cần, bạn nên nâng cấp giày dép của bạn để cải thiện bảo vệ cho khu vực gót chân.