Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Nhóm

Bóng đá nhóm tập và các bài tập đào tạo kỹ thuật tiêu đề chính xác và ứng dụng. Nhóm Huấn Luyện Những điểm chính

Tiểu thể loại

Bóng đá nhóm khoan 12-15yrs

Bóng đá nhóm tập và các buổi cho các cầu thủ trình độ trung cấp. Nhóm trò chơi và nhóm tập để huấn luyện các kỹ năng và kỹ thuật nhóm. Thực hành phản đối được phát triển về kỹ thuật âm thanh.