Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Bài tập đánh đầu bóng đá 12-15 năm

Các buổi tập và buổi hướng dẫn bóng đá dành cho các cầu thủ bóng đá trình độ trung cấp. Các trò chơi đối đầu và các cuộc tập trận để huấn luyện các kỹ năng và kỹ thuật hướng dẫn. Thực hành đối lập được phát triển trên kỹ thuật âm thanh.

Tiêu đề phiên

Tiêu đề tấn công

Phát triển kỹ thuật đánh đầu tấn công trong một bài tập diễn ra trong và xung quanh khu vực 18 tuổi. Phát triển các bước chạy để tấn công các quả tạt và vượt qua và dứt điểm. Xây dựng từ các kịch bản không được áp dụng thành một cách thụ động ...

01-08-2011 Lượt xem: 45298 Heading Drills - Cấp độ 2 Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm

Đánh đầu 2 đấu 2

Phát triển các cú đánh đầu tấn công khi kết thúc. Bài tập rèn luyện nền tảng cho kỹ thuật đánh đầu tấn công.

10-01-2011 Lượt xem: 37650 Trò chơi đánh đầu - Cấp độ 2 TonyDeers - hình đại diện TonyDeers

Tìm hiểu thêm

Trò chơi hỗ trợ đánh đầu

Bài tập đánh đầu có thể được sử dụng để phát triển kỹ thuật đánh đầu dưới dạng trò chơi có mặt nhỏ. ...

01-07-2010 Lượt xem: 38365 Trò chơi đánh đầu - Cấp độ 2 Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Tìm hiểu thêm