Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Các cuộc tập trận kết thúc bóng đá 12-15 tuổi

Các bài tập kết thúc trình độ trung cấp dành cho những người chơi đã thành thạo kỹ thuật dứt điểm / bắn và ghi bàn bằng các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Các buổi huấn luyện này có thể bao gồm áp lực và các kỹ năng hoàn thiện nâng cao hơn.

Tiểu thể loại