Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Chuyển tiếp bảo vệ

Trò chơi chuyển tiếp 4vs4 (+3)

23-12-2015 Quá trình chuyển đổi Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Bài tập rondo chuyển tiếp được sử dụng để phát triển các khía cạnh chơi khác nhau song song. Chủ yếu sở hữu các kỹ năng chuyển sang tấn công và phòng thủ. Tập thể dục nên được sử dụng theo tư thế để phát triển thích hợp ...

Tìm hiểu thêm

FC Barcelona chuyển đổi phòng thủ

21-10-2013 Bảo vệ các giai đoạn chơi Alexander Trukan - ảnh đại diện Alexander Trukan

Huấn luyện cách giành lại quyền sở hữu trong hiệp ba cuối cùng và cách ngăn chặn đối thủ chơi tiền đạo. Lý tưởng nhất là cố gắng giành lại quyền sở hữu bóng trong 6 giây nếu có thể ...

Tìm hiểu thêm

Phục hồi chạy từ Midfield SSG

29-11-2012 Trò chơi bảo vệ nhỏ gọn Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Phục hồi phòng thủ chạy trò chơi mặt nhỏ với khu vực được chia cắt để xác định các lần phòng thủ rõ ràng cho người chơi. Huấn luyện viên nơi thực hiện hồi phục cho các vị trí khác nhau (Đặc biệt là các cầu thủ Tiền vệ) và thực hiện ...

Tìm hiểu thêm

Phục hồi chạy SSG (8 đấu 8)

02-12-2011 Trò chơi bảo vệ nhỏ gọn Heinz Fractz - hình đại diện Heinz Fractz

Bài tập chuyển tiếp bảo vệ được thiết kế để phát triển các đợt hồi phục của người chơi khi mất quyền sở hữu. Huấn luyện nơi thực hiện phục hồi cho các vị trí, vai trò và trách nhiệm khác nhau. Sự nhỏ gọn của Coach trong ...

Tìm hiểu thêm

Phiên chuyển đổi

08-01-2010 Uncategorised Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

.para {font-size: 85%; } Các hoạt động Huấn luyện bóng đá tập trung vào việc phát triển các hành vi cụ thể trong các giai đoạn chuyển tiếp trong bóng đá. Trong chương trình giảng dạy này, hoạt động xoay quanh lý thuyết về Giai đoạn Chuyển đổi Tấn công ...

Tìm hiểu thêm

4 Đội chuyển đổi

12-12-2008 Tấn công Transition SSG's Darren Pitfield - hình đại diện hố Darren

Trò chơi tấn công nhỏ với trọng tâm là đội tấn công nhanh chóng phá vỡ đội ghi bàn. Đội tấn công được yêu cầu phải nhanh chóng chuyển đổi và cố gắng bảo vệ ...

Tìm hiểu thêm