Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Quản lý trận đấu

Bài viết và các cuộc thảo luận lý thuyết về phát triển bóng đá và khoa học trong trò chơi hiện đại.

Chức vụ ngày tạo ra
Hệ thống bóng đá (phương giai đoạn) 10 tháng hai 2014
Bảo vệ Nguyên tắc chơi 04 tháng một 2012
Tấn công Nguyên tắc chơi 02 tháng một 2012
Khả phát triển từ Trở lại 15 2011 tháng bảy
Bóng đá hiện đại 2011 + 07 2010 tháng bảy