Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Hệ thống bóng đá (phương giai đoạn)

Hệ thống bóng đá (Tika Taka) đá pha

Trong video này, chúng tôi cung cấp phân tích về giai đoạn tấn công của phong cách chơi được gọi là 'Tika-Taka' (còn được gọi là Bóng đá Possession hoặc Bóng đá Hệ thống).

Tika-Taka (hệ thống bóng đá) - Giai đoạn tấn công